banner

单词搜索

相关单词

返回首页

 • dot force (n. 力量,武力,影响力
  v. 强迫,强夺,加压力
  [计算机] 强制)
 • dot might (aux. 可能,也许
  n. 力量,威力
  v. 或许,可以)
 • dot potentiate (n. 统治者,当权者
  v. 赋与力量,加强)
 • dot power (n. 力量,势力,动力
  v. 使...有力量,供以动力,激励)
 • dot sinew (n. 肌肉,精力,原动力
  v. 赋予力量)
 • dot strength (n. 力量,力气,长处,强度)
 • dot wrath (n. 愤怒,激怒,猛烈的力量)
 • 共7条记录 当前第1-7条 当前第1/1页