banner

单词搜索

相关单词

返回首页

 • dot attend (v. 参加,注意,照料)
 • dot boycott (v.抵制(贸易);不参加。)
 • dot campaign (n. 战役,运动,活动
  v. 参加活动,参加竞选)
 • dot enter (v. 进入,参加,开始
  [计算机] 送入)
 • dot join (v. 参加,结合,加入)
 • dot multilateral (a. 多边的,多国参加的)
 • dot participant (a. 参与的
  n. 参加者,参与者)
 • dot participate (v. 参加,分享,参与)
 • dot participation (n. 参加,参与)
 • dot participator (a. 参加的
  n. 参加者)
 • dot stag (a. 只准男子参加的
  n. 牡鹿)
 • 共11条记录 当前第1-11条 当前第1/1页