banner

单词搜索

相关单词

返回首页

 • dot repulsive (a. 逐退的,辞退的,冷淡的,恶心的)
 • dot revolt (n. 叛乱,反抗,反感
  v. 叛乱,起反感,使...恶心)
 • dot sick (a. 恶心的,有病的,腻烦的
  n. 病人
  vt. 呕吐)
 • dot squeamish (a. 恶心的)
 • 共4条记录 当前第1-4条 当前第1/1页