banner

单词搜索

相关单词

返回首页

 • dot graduate (v.毕业;(在表、计、尺上)刻[分]度 定等级, 分级
  n.毕业生)
 • dot graduation (n. 毕业)
 • dot lifelong (a. 终身的,毕生的)
 • dot Nairobi (内罗毕)
 • dot Picasso (毕加索(西班牙画家))
 • dot postgraduate (n. 研究生
  a. 大学毕业后的)
 • dot Pythagoras (n. 毕达哥拉斯)
 • dot senior (n. 年长者,上司,毕业班学生
  a. 年长的,高级的,资深的)
 • dot undoubtedly (ad. 无疑(毕定))
 • 共9条记录 当前第1-9条 当前第1/1页