banner

单词搜索

相关单词

返回首页

 • dot blind (a. 盲目的,瞎的
  n. 百叶窗
  v. 使失明)
 • dot curtain (n. 窗帘)
 • dot pane (n. 窗玻璃,方框,方格
  v. 嵌窗玻璃)
 • dot rosette (n. (建筑)圆花窗,圆花饰)
 • dot sash (n. 饰带,肩带,腰带
  v. 装以窗框)
 • dot schoolmate (n. 同窗,同学)
 • dot scuttle (n. 煤斗(天窗)
  vt 凿沉(奔跑))
 • dot shutter (n. 百叶窗,遮门,快门
  v. 装以遮门,以百叶窗遮闭)
 • dot skylight (n. 天窗)
 • dot window (n. 窗户)
 • dot windows (微软公司生产的“视窗”操作系统)
 • dot windowsill (n. 窗槛(窗盘))
 • 共12条记录 当前第1-12条 当前第1/1页