banner

单词搜索

相关单词

返回首页

 • dot couch (n. 长椅,睡椅,卧榻
  v. 横躺,睡,暗示)
 • dot lay (v. 放置,铺设,产卵
  vbl. 横躺,摆放,说谎)
 • dot lie (n. 谎言
  v. 躺着,说谎,位于)
 • dot lounge (n. 闲逛,休闲室,长沙发
  v. 闲荡,懒洋洋地躺卧)
 • dot recliner (n. 装有软垫的躺椅(=reclining chair))
 • dot sprawl (vi. 躺卧(蔓延)
  n. 躺卧(蔓延))
 • 共6条记录 当前第1-6条 当前第1/1页