banner

单词搜索

相关单词

返回首页

 • dot catching (a. 易传染的,有魅力的,迷人的
  vbl. 捕捉,接住)
 • dot charm (n. 吸引力,魔力,魅力
  v. 迷人,使...迷醉,用符咒)
 • dot fascination (n. 魔力,~迷,魅力)
 • dot glamour (n. 魔力,魅力
  v. 迷住)
 • dot grace (n. 优雅,雅致,魅力,恩惠,慈悲)
 • dot prepossessing (a. 讨人欢喜的,有魅力的,给人好感的)
 • dot seductive (a. 诱惑的,引人注意的,有魅力的)
 • dot spell (n. 一段时间,符咒,魅力
  v. (spelt,spelt) 拼,拼写,拼成)
 • 共8条记录 当前第1-8条 当前第1/1页