banner

单词搜索

相关单词

返回首页

 • dot clergy (n. [总称]牧师,神职人员)
 • dot pastor (n. 牧师)
 • dot pastoral (n. 牧歌,田园诗
  a. 牧人的,田园生活的,牧师的)
 • dot preacher (n. 传道者,讲道者,牧师)
 • dot rector (n. 教区牧师,校长,院长)
 • dot Reverend (n. 教士,神职人员,牧师
  a. 应受尊敬的,牧师的)
 • dot secular (n. 牧师
  a. 世俗的,现世的,不朽的)
 • dot shepherd (n. 牧羊者,牧师,指导者
  v. 看守,领导,指导)
 • 共8条记录 当前第1-8条 当前第1/1页